Zynq

HOBILAB


Bộ thí nghiệm ARM/FPGA APSoC Zynq-7000A Arty Z7

Arty Z7 là một nền tảng phát triển sẳn sàng để dùng được thiết kế xung quanh Zynq-7000™ AP SoC của Xilinx. Cấu trúc Zynq-7000 tích hợp chặt chẽ bộ xử lý ARM Cortex-A9 650 MHz, lõi kép với Logic FPGA. Sự bắt cặp này mang đến khả năng bao quanh một bộ xử lý mạnh mẽ bằng một bộ duy nhất các ngoại vi và các bộ điều khiển được định nghĩa bằng phần mềm, được biến đổi bởi chính bạn cho phù hợp bất kỳ ứng dụng nào đang cần được chế ngự. Quá trình thiết kế dễ làm và cung cấp một đường dẫn mang tính hệ thống giữa việc định nghĩa bộ ngoại vi của bạn và mang khả năng của nó lên một Linux OS chạy trên bộ xử lý. Digilent cung cấp nhiều tài liệu và tài nguyên cho Arty Z7 để hỗ trợ cho các bạn thực hiện nhanh quá trình này.


Bộ thí nghiệm ARM/FPGA SoC Zynq-7000 ZYBO Z7

ZYBO Z7 là một bo phát triển mạch số và phần mềm nhúng sẵn sàng để dùng, giàu đặc điểm được xây dựng xung quanh họ Zynq-7000 của Xilinx. Họ Zynq được dựa trên nền cấu trúc AP SoC của Xilinx, tích hợp chặt chẽ bộ xử lý lõi kép ARM Cortex-A9 với Logic FPGA xê ri 7 của Xilinx. Zybo Z7 xung quanh Zynq với một bộ phong phú các ngoại vi đa phương tiện và kết nối để tạo nên một máy tính trên bo tuyệt vời, bao gồm một đầu nối Pcam tương thích MIPI CSI-2, ngõ vào HDMI, ngõ ra HDMI, và băng rộng DDR3L tốc độ cao, được chọn lựa để làm cho nó trở thành một giải pháp có thể chấp nhận được cho các ứng dụng nhìn nhúng sử dụng FPGA phổ biến của Xilinx. Dễ dàng thêm vào các phần cứng phụ bởi các đầu nối Pmod của Zybo Z7, cho phép xâm nhập hơn 70 bo ngoại vi Pmod của Digilent, bao gồm các bộ điều khiển động cơ, các cảm biến, các hiển thị, và v.v.

HOBILAB


Bộ thí nghiệm ARM/FPGA SoC Zynq-7000 ZYBO

ZYBO (Zynq Board) là một nền tảng phát triển mạch số và phần mềm nhúng cấp độ mới vào nghề, phong phú đặc điểm, sẵn sàng để sử dụng được xây dựng xung quanh chíp Z-7010, là thành viên nhỏ nhất của họ Zynq-7000 của Xilinx®. Z-7010 được dựa trên cấu trúc All Programmable System-on-Chip (AP SoC) của Xilinx®, tích hợp chặt chẽ một bộ xử lý ARM Cortex-A9 với Logic FPGA xê ri 7 của Xilinx®, Khi được ghép cặp với một tập phong phú các ngoại vi kết nối và đa phương tiện có sẵn trên ZYBO, thì Zynq Z-7010 có thể làm chủ toàn bộ thiết kế hệ thống. Các bộ nhớ trên bo, video và Audio I/O, USB nhiệm vụ kép, Ethernet và khe cắm SD sẽ giúp cho thiết kế của bạn sẵn sàng để dùng và không cần thêm phần cứng bổ sung. Ngoài ra, sáu đầu nối Pmod có sẵn tạo điều kiện dễ dàng cho việc phát triển bất kỳ thiết kế nào.

ZYBO có thể được dùng để thiết kế các hệ thống với bất kỳ độ phức tạp nào, từ một hệ điều hành hoàn chỉnh chạy nhiều ứng dụng Server kiểu trước sau (in Tandem), cho đến chương trình đơn giản như điều khiển một số LED.

Bo ZYBO thích hợp cho các thí nghiệm FPGA ở bậc Đại học và Sau đại học.

ZedBoard, oblique.


Bộ thí nghiệm SoC ARM/FPGA Zynq-7000 Zedboard

ZedBoard là một bo phát triển giá thành thấp cho Nền tảng Xử lí có thể Mở rộng được (EPP) Zynq-7000 của Xilinx. Bo này chứa mọi thứ cần thiết để tạo nên một thiết kế trên nền Linux, Android, Windows hoặc OS/RTOS khác. Ngoài ra, nhiều đầu nối để mở rộng hệ thống xử lí và các I/O Logic lập trình được để người dùng dễ dàng truy cập.

Tận dụng ưu điểm của các SoC Zynq-7000 AP được kết hợp chặt chẽ với hệ thống xử lí ARM® và Logic lập trình được xê ri 7 để tạo nên các thiết kế duy nhất và mạnh mẽ bằng ZedBoard. Các ứng dụng mục tiêu bao gồm xử lý Video, điều khiển động cơ, gia tốc phần mềm, phát triển Linux/Android/RTOS, xử lý ARM nhúng, và thử nghiệm SoC Zynq-7000 AP.

Bộ thí nghiệm ZedBoard được hỗ trợ bởi trang Web cộng đồng www.zedboard.org nơi mà người dùng có thể hợp tác với các kỹ sư khác cũng làm việc trên các thiết kế Zynq. 

Zedboard thích hợp cho các thí nghiệm FPGA ở bậc Đại học (nâng cao) và Sau đại học.

HOBILAB


Bộ thí nghiệm SoC ARM/FPGA Zynq PYNQ-Z1 Python

Đây là một dự án đặc biệt từ XUP (Xilinx University Program: Chương trình đại học Xilinx). Bo mạch PYNQ-Z1 được thiết kế để được sử dụng với PYNQ, một khuôn mẫu nguồn mở mới cho phép các nhà lập trình nhúng khám phá các khả năng của Xilinx® Zynq All Programmable SoCs (APSoCs) mà không phải thiết kế các mạch Logic lập trình được. Thay vào đó, APSoC được lập trình nhờ sử dụng Python và mã được phát triển và được kiểm tra trực tiếp trên PYNQ-Z1. Các mạch Logic lập trình được được nhập như các thư viện phần cứng và được lập trình thông qua các API của chúng chủ yếu theo cách giống như mà các thư viện phần mềm được nhập và được lập trình.

Bo mạch PYNQ-Z1 là một nền tảng phần cứng cho khuôn mẫu làm việc nguồn mở. Phần mềm chạy trên các ARM A9 CPU bao gồm:
- Web Server Hosting môi trường thiết kế Jupyter  Notebooks
- IPython Kernel và các gói Linux
- Thư viện phần cứng cơ sở và API cho FPGA

PYNQ-Z1 thích hợp cho các thí nghiệm FPGA ở bậc Đại học (nâng cao) và Sau đại học.

Gọi điện

Nhắn tin

Chỉ đường