Visual Designer

Visual Designer

Visual Designer cho  Arduino kết hợp mô phỏng Proteus VSM đẳng cấp thế giới với trình soạn thảo lưu đồ dễ dùng để cung cấp một môi trường phát triển trực quan cho Arduino.

Visual Designer cho Arduino

Môi trường lập trình bằng lưu đồ được tích hợp với mô phỏng Proteus VSM để cung cấp một giải pháp phát triển Arduino hoàn chỉnh.

Các dự án Visual Designer

Các dự án của sinh viên sử dụng Visual Designer.

Proteus trong Đào tạo

Một tiêu chuẩn toàn cầu trong Đào tạo

Tải xuống Evaluation

Tải xuống một bản sao minh chứng của Proteus.

 

Mô phỏng Robot Rùa Ảo

Lập trình các Robot Rùa ảo Arduino giống như Funduino và Zumo, mô phỏng, kiểm tra, và gỡ lỗi trong Proteus và sau đó triển khai trên phần cứng thực với chỉ một cái nhấn nút. 

Các ngoại vi Visual Designer

Visual Designer bao gồm rất nhiều bo Siu Arduino được làm sẵn, các Cảm biến Grove và các Bo ra chân truyền thống để làm thiết kế phần cứng dễ dàng.

Image result for indigo cart icon pngMua Visual

Designer

Hãy mua Proteus Visual Designer

IoT Builder cho Visual Designer

Dễ dàng điều khiển điện tử Arduino từ điện thoại hoặc máy tính bảng bằng Visual Designer và IoT Builder.

 

Các ngoại vi nhúng

Visual Designer cũng có thể được sử dụng với hàng nghìn linh kiện mô phỏng được trong Proteus VSM.

       

Các đặc điểm Mô phỏng nâng cao

Sản phẩm Advanced Simulation Features thêm các phân tích dựa trên đồ thị vào các mô phỏng Visual Designer của bạn.

Gọi điện

Nhắn tin

Chỉ đường