Mô đun Lái Động cơ

Mô đun Lái động cơ của PSIM cho bạn các khối xây dựng cho sự sáng tạo kế tiếp của bạn. Tiết kệm thời gian thiết kế và lái các hệ thống điều khiển động cơ trên nền điện tử công suất phức tạp bằng sự tin cậy.

Việc phân tích và thiết kế một hệ thống lái động cơ thường là một thách thức bởi vì tính phức tạp trong việc mô hình hóa máy điện và thiết kế bộ điều khiển. Mô đun Lái động cơ của PSIM mang đến cách thức dễ dàng và hiệu quả để mô hình và mô phỏng các giải thuật điều khiển động cơ và các hệ thống điều khiển phức tạp.

Gọi điện

Nhắn tin

Chỉ đường