PCB Layout

PCB Layout

Proteus PCB Design kết hợp trơn tru Schematic Capture và PCB Layout để cung cấp một bộ công cụ mạnh mẽ, được tích hợp và dễ dùng cho Thiết kế PCB chuyên nghiệp.

Proteus PCB Design trong Đào tạo

Dạy các kỹ thuật thiết kế PCB hiện đại bằng công cụ đẳng cấp thương mại.

Proteus PCB Design trong Doanh nghiệp

Các công cụ sản xuất mạnh mẽ được sử dụng trên thế giới.

Tải xuống Evaluation

Tải xuống một bản sao minh chứng của Proteus.

Image result for indigo cart icon pngMua PCB Design

Hãy mua Proteus PCB Design

 

Tổng quan Schematic Capture

Môi trường thiết kế mạnh mẽ cho điện tử hiện đại.

Thiết kế Phân cấp

Thiết kế phân cấp nhiều bản vẽ.

Sử dụng lại Thiết kế

Project Clips cho phép sử dụng lại mạch Schematic và Layout trong các dự án tương lai.

BOM

Hoàn toàn có thể tùy biến mô đun báo cáo BOM (Bill of Materials).

Các biến thể lắp ráp

Sử dụng các biến thể lắp ráp được quản lý để tạo ra các cấu hình sản phẩm khác biệt từ một Shematic duy nhất.

Các đặc điểm mô phỏng nâng cao

Sản phẩm Advanced Simulation Features thêm các phân tích dựa trên đồ thị vào mô phỏng Proteus của bạn.

 

 

 

 

Tổng quan PCB Layout

Một công cụ Layout được đóng gói đầy đủ tính năng mạnh mẽ, dễ dùng.

 

Kiểm chứng Thiết kế

Việc thiết kế được lái theo sự ràng buộc, có thể mở rộng được bởi người dùng bằng một giao diện trực quan.

Ghép phù hợp chiều dài tự động

Hoàn toàn điều khiển được qua kỹ thuật chạy đường mạch uốn khúc/dàn xếp. 

 

Chạy đường mạch tự động

Kỹ thuật chạy đường mạch tự động dựa trên sự định hình đẳng cấp thế giới được kèm theo như là một tiêu chuẩn với tất cả các gói.

 

Tích hợp MCAD

Nhập trực tiếp các mô hình STEP/IGES và xuất các lắp ráp STEP đến các công cụ CAD cơ khí.

 

3D Viewer

Tích hợp 3D Visualization của PCB với xem bo trần và kiểm tra các biên độ cao.

 

Gọi điện

Nhắn tin

Chỉ đường