Bộ mẫu Thiết kế Điều khiển Động cơ

Bộ hộp công cụ phần mềm Motor Control Design Suite của PSIM cho bạn hộp công cụ phần mềm để thiết kế một hệ thống lái động cơ với hiệu suất lớn hơn và ít cố gắng hơn.

Được cung cấp các mẫu thiết kế, việc thiết kế bộ điều khiển được tự động hóa, và khả năng đánh giá các tương tác giữa các hệ thống con chính yếu, Motor Control Design Suite của PSIM cung cấp một sự mô phỏng nhanh lẹ cho một tác vụ dù phức tạp cỡ nào.

Gọi điện

Nhắn tin

Chỉ đường