Sửa chữa - Bảo dưỡng - Bảo trì phòng Thí nghiệm/Thực hành

Thiết bị thí nghiệm/thực hành bị hỏng hóc, xuống cấp sẽ gây ra nhiều phiền toái và hệ lụy cho người dạy và người học trong quá trình đào tạo. Người dạy yên tâm với phòng thí nghiệm/thực hành đã sẵn sàng, người học phấn khởi với thiết bị đào tạo vận hành tốt sẽ tạo tâm lí tích cực và hoàn thành tốt khóa học. Mỗi phòng thí nghiệm/thực hành cần có một Kế hoạch Sửa chữa, Bảo trì và Bảo dưỡng hợp lí để góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo.

Gọi điện

Nhắn tin

Chỉ đường