VSM Simulation

Mô phỏng VSM

Proteus Design Suite là phần mềm độc nhất mang đến khả năng đồng mô phỏng cả mã vi điều khiển cấp cao và cấp thấp trong ngữ cảnh mô phỏng mạch SPICE kiểu hỗn hợp.

 

Image result for binary digital logo pngProteus VSM là gì ?

Là một tổng quan được chi tiết của công nghệ mô phỏng nhúng độc nhất của Labcenter.

 

 

VSM cho MicrochipTM

Bao gồm phạm vi các bộ vi điều khiển  PIC, PIC12, PIC16, PIC24 & dsPIC33.

VSM trong Đào tạo

Có thể sử dụng Proteus VSM như là một công cụ dạy học trong đào tạo.

 

VSM Studio IDE

Cung cấp một môi trường tích hợp cho việc phát triển phần dẻo của bạn.

  Image result for ARM logo  

VSM cho ARM®

Bao gồm các bộ vi điều khiển CortexTM-M0, CortexTM-M3, ARM® LPC-2000.

VSM cho Doanh nghiệp

Các ưu điểm của việc sử dụng Proteus VSM như là một công cụ sản xuất trong công nghiệp.

 

Các đặc điểm mô phỏng tiên tiến

Sản phẩm Advanced Simulation Features thêm các phân tích dựa trên đồ thị vào mô phỏng mạch Proteus của bạn.

  Image result for atmel logo  

VSM cho Atmel®

Bao gồm các bộ vi điều khiển ATtiny, AT90S, ATMEGA, 8051 và ARM.

Image result for indigo cart icon Mua Proteus VSM

Hãy mua mô phỏng Proteus VSM

 

Mô phỏng USB

Mô phỏng Proteus USB là một sản phẩm độc nhất để phát triển các sản phẩm thiết bị USB.

  Image result for arduino logo png  

VSM cho ArduinoTM

Hỗ trợ đầy đủ cho các bo Arduino phổ biến và các bo siu được làm sẵn.

   

Các ngoại vi nhúng

Một danh sách nhiều mô hình ngoại vi nhúng như là một chuẩn mực với Proteus VSM.

  Image result for nxp logo png  

VSM cho NXP

Bao gồm các bộ vi điều khiển 8051 và ARM.

   

Các trình biên dịch được hỗ trợ

Danh sách chi tiết cách dùng chuỗi công cụ ưa thích của bạn với Proteus VSM.

  Image result for red TI logo png  

VSM cho Texas InstrumentsTM

Bao gồm các bộ vi điều khiển MSP430, PICOLO, và ARM.

 

Gọi điện

Nhắn tin

Chỉ đường