Việc làm tại HOBILAB

Nào các Bạn, hãy tham gia vào tập thể năng động và sáng tạo tại HOBILAB® của chúng tôi ! Đối với các thành viên tập thể của chúng tôi, chúng tôi mang đến một môi trường năng động, sáng tạo nơi mà những quan điểm và các ý tưởng của bạn có thể tạo nên sự khác biệt. Chúng tôi cung cấp một môi trường đoàn thể làm nổi bật và hỗ trợ cho sự trưởng thành cá nhân, mang đến tiềm lực và các cơ hội phát triển để đảm bảo cho sự thành công lâu dài của bạn. Những người lãnh đạo của chúng tôi quan tâm sâu sắc đến các mục tiêu việc làm của bạn và sẽ cố gắng giúp bạn đạt được các nguyện vọng chuyên nghiệp của bạn. Hãy tìm kiếm các cơ hội việc làm hiện tại và gửi hồ sơ của bạn.

Nếu hiện tại chúng tôi đang không liệt kê cơ hội tuyển dụng liên quan đến chuyên môn, kinh nghiệm và các kỹ năng của bạn, bạn cũng có thể gửi bản tóm tắt giới thiệu về bạn để chúng tôi tham khảo cho tương lai. 

HOBILAB® là một nhà tuyển dụng cơ hội ngang bằng, và tận tụy xây dựng một lực lượng lao động đa dạng đại diện cho các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ. HOBILAB® khuyến khích tất cả các ứng viên có chất lượng nộp hồ sơ.

Gọi điện

Nhắn tin

Chỉ đường