MAX


Bộ thí nghiệm FPGA DE-10 Lite

  • Linh kiện MAX 10 10M50DAF484C7G
  • Cảm biến đo gia tốc và VGA điện trở 4 bit 
  • 64MB SDRAM, tuyến dữ liệu 16 bit
  • Đầu nối Arduino UNO R3 và 2x20 GPIO
  • USB Blaster trên bo (USB Loại B thông thường)

 

Gọi điện

Nhắn tin

Chỉ đường