Kỹ thuật Điện tử

Kỹ thuật Điện tử học (Electronics Engineering) hay Kỹ thuật Điện tử (Electronic Engineering), là một ngành học trong Kỹ thuật Điện (Electrical Engineering) mà sử dụng các linh kiện điện phi tuyến và tích cực (như các linh kiện bán dẫn, các Transistor đặc biệt, các Diode và các mạch tích hợp) để thiết kế các mạch điện tử, các thiết bị, các bộ vi xử lý, các bộ vi điều khiển và các hệ thống khác. Môn học này về cơ bản cũng thiết kế các thành phần điện thụ động, luôn luôn dựa trên các bo mạch in.

Điện tử học là một lĩnh vực con trong ngành học thuật kỹ thuật điện rộng hơn nhưng chỉ biểu thị một lĩnh vực kỹ thuật đại cương bao hàm các lĩnh vực con như điện tử tương tự, điện tử kỹ thuật số, điện tử dân dụng, các hệ thống nhúng và điện tử công suất. Kỹ thuật điện tử liên quan đến việc thực hiện các ứng dụng, xử lý, kỹ thuật hệ thống, kỹ thuật máy tính, kỹ thuật đo, điều khiển công suất điện, Robotic, và nhiều thứ khác.

Viện Kỹ sư Điện - Điện tử IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineerslà một trong những tổ chức quan trọng và có tầm ảnh hưởng nhất đối với các kỹ sư điện tử.

HOBILAB® là nhà cung cấp chuyên nghiệp các giải pháp thí nghiệm và thực hành cho các trường có đào tạo các môn học và ngành học liên quan đến lĩnh vực Kỹ thuật Điện tử.

Gọi điện

Nhắn tin

Chỉ đường